Δράσεις δημοσιότητας έργου REUNI

1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παραδοτέο

2. Εκπαδευτικές Εκδρομές στο έργο REUNI.

Φωτογραφικό υλικό

3. Οδηγός Επισκέπτη στο έργο REUNI. Διαθέσιμος εδώ!

4. Rollup έργου REUNI. Διαθέσιμο εδώ!

5. Poster έργου REUNI. Διαθέσιμο εδώ!

6. Φυλλάδιο έργου REUNI. Διαθέσιμο εδώ!

 duth eeagrants 
 upara  kape