Νέα

Οι ΑΠΕ συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Οι ΑΠΕ συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποίησε την περίοδο 01/10/2015 έως 30/04/2017 την Πράξη με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας». Η Πράξη χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365,78 Ευρώ.

Περισσότερα...


Προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης για την ψύξη του αμφιθεάτρου του Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου REUNI

Προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης για την ψύξη του αμφιθεάτρου του Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου REUNI

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης ισχύος 316 kWc για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων του κτιρίου του αμφιθεάτρου των φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης.

Περισσότερα...


Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου αιολικού σταθμού φόρτισης και σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας στο Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου REUNI

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου αιολικού σταθμού φόρτισης και σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας στο Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου REUNI

Ολοκληρώνεται ο Αυτόνομος Αιολικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων ο οποίος εγκαθίσταται στις φοιτητικές εστίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα Κιμμέρια Ξάνθης του Νομού Ξάνθης. Η ισχύς του Αυτόνομου Αιολικού σταθμού ανέρχεται στα 1kW και χρησιμοποιεί μικρή ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, ελικοειδούς τύπου της V-AIR.

Περισσότερα...


 duth eeagrants 
 upara  kape